Vydali jsme
Domů » Napsali o Šumavě » Casino na Šumavě

Casino na Šumavě

Člověk se občas dozví znovin moc zajímavé zprávy. Tou poslední, ze které mě hodně mrazilo po celém těle, je skutečnost, že vŽelezné Rudě – Alžbětíně se staví kasino. A ne ledajaké. Má být zcela výběrové, jen pro ty, co oplývají penězi. Ti se samozřejmě sami řadí mezi elitu avrchol vlidské společnosti. Podle toho se také chovají. Ale vraťme se ksamotnému kasinu. Pro Železnou Rudu by mělo být kasino přínosem. Je pravdou, že tonoucí se stébla chytá asituace vmístech dál adál od Prahy je skutečně hodně špatná. No aslova opracovních místech a penězích do obecní pokladny se vždy dobře poslouchají. Bohužel, všechno má svůj rub alíc. Když se to povede akasino se skutečně rozjede ve velkém stylu,tak je jisté,že vše nebude takové, jak na první pohled vypadá. Všude, kde podobná zařízení stojí, ato pro jakoukoliv klientelu, je samozřejmostí prostituce, drogy adalší kriminalita. S tím se prostě nedá nic dělat ačas ukáže, že tomu tak bude i vAlžbětíně. Je také možné, že se to nepovede apo pár letech se můžeme dívat na něco chátrajícího, co mělo být luxusním kasinem. Mě osobně ale nejvíce překvapila skutečnost, že se něco podobného vůbec staví.
Železná Ruda ajejí okolí je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. A CHKO vČeské republice mají být "zvláště chráněným územím", které by se mělo ctít ahlavně chránit. CHKO Šumava byla vyhlášena vroce 1963. Nikdo jistě nepochybuje otom, že to bylo správné. Proto také byla společně sNP Šumava a NP Bavorský les vroce 1990 zapsána vPaříži do seznamu Unesco jako "Biosferická rezervace Šumava".
Další skutečností je, že některé části chráněné krajinné oblasti požívají vyšší stupeň ochrany. Mezi ně patří i Přírodní památka Královský hvozd. Je to velká oblast od Sv. Kateřiny po Alžbětín. Neznám přesné místo, kde se kasino staví, zda po pravé či levé straně silnice směrem do Bavorska, ale vkaždém případě jsou hranice Královského hvozdu maximálně 400 metrů od stavby.
Vůbec nikde jsem nenašel zmínku, co tomu říká vedení NP Šumava. Možná jsem špatně hledal. K povolení stavby se zřejmě došlo cestou, která je vnaší zemi nejběžnější anaprosto jistá. Buď jak buď, když si člověk čte oCHKO Šumava, jejích krásách, květeně, fauně avšem, co s ní souvisí, má dojem, že drží vruce pohádkovou knihu. Když se ale za tou nádherou chce podívat, musí se mít hodně na pozoru. Běda, když se dá cestou, která není značená, abude lapen. To není jako se projet po Šumavě vBMW za doprovodu policejního důstojníka. To je přímo zločin (viz přiloženou fotografii). Co říci nakonec. Oni si ti datlíci adalší havěť na kasino časem zvyknou. Když přežili léta vědeckého řízení národního parku, tak už je nic nemůže překvapit.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace